Annunci

Radca prawny jest z edukacji prawnikiem. Zdarza się, że prowadzi on własną kancelarię, lecz także może pracować dla przedsiębiorstwa, dla spółki, lub też też dla banku. Każda firma powinna zaangażować prawnika. Jego pomoc prawna jest bezcenna w krytycznych sekundach, takich jak na przykład podanie korporacji do sądu przez niezadowolonego klienta. Gigantyczne firmy zazwyczaj zatrudniają od kilku do kilkunastu adwokatów. Między innymi dzięki temu mogą zachować właściwą kondycję. Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu rad prawnych. Porady prawne radca udziela bezsprzecznie za opłatą, jaka nieraz jest nieco wysoka – czasami przyzwoiciej spowodować ofertę u adwokata: ANCHOR. Pomoc prawna radcy prawnego ogranicza się tylko do udzielania rad. Nie może on bowiem reprezentować własnego kontrahenta w sądzie, bodaj że posiada aplikację adwokacką. Jeśli zatem ktoś ma kłopot natury prawnej i ma myśl, że należy go rozwiązać w sądzie, ma obowiązek od razu skierować się do kancelarii adwokackiej. Tam bowiem pomoc prawna dotyczy zarówno porady, jak i reprezentowania w sądzie. url.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie